Mijn naam is Dick Kaasjager.

Ik heb gewerkt als huisarts, directeur van een GGD en directeur bij het ministerie van VWS.

Sinds 2006 werk ik met veel plezier als onderzoeker van calamiteiten en incidenten in de gezondheidszorg, toezichthouder, coach en zelfstandig beleidsadviseur.

Dat doe ik vanuit Barendrecht, waar ik ook de coachingsgesprekken houd.

 

Mijn kwaliteiten zijn:

  • Snel doorzien van complexe situaties, veel plezier in het oplossen van pittige vraagstukken.
  • Steeds opnieuw een ander perspectief weten te vinden, met vaak verrassende wendingen tot gevolg.
  • Bijeenbrengen en bijeenhouden van organisaties en (groepen) mensen die vanuit soms zeer verschillende uitgangspunten of belangen opereren.
  • Het verbinden van inzichten en inhoudelijke kennis met de ervaringen van de werkvloer.
  • Oog voor strategische processen en voor de vertaalslag naar de praktijk.
  • Inspirerend opereren.
  • Humor.
  • Verbinden met de inhoud, met behoud van distantie.
  • Veel ervaring en een uitgebreid netwerk.