Activiteiten

Nu ben ik betrokken bij:

 

150 Venetie biennale-004

 

 

 

Onderzoek in gezondheidszorginstellingen bij incidenten en calamiteiten.
Erkenning van interventies in de langdurige GGZ.
Ethiek en Gezondheid
Toezicht op kwaliteit van de zorg.
Klachtenregeling van de gemeente Den Haag.

Verder houd ik mij bezig met:

Coaching van directeuren en hoge ambtenaren van ministeries, overheidsdiensten en enkele gemeenten.
Assessments en intervisie van coaches betrokken bij Intercoach.
Toezichthouden als lid van de Raad van Toezicht van GGZ-Delfland.
Dagvoorzitterschappen.

decline

Een toelichting op deze activiteiten vindt u hier.

Een overzicht van mijn afgeronde activiteiten vindt u hier.