Afgeronde activiteiten tot 2012*

 • Voorzitter van de werkgroep vernieuwing van het Convenant tussen Politie en GGZN over de aanpak van ernstig verwarde personen (2 jaar, 2011).
 • Lid van de programmaraad PGO (financiering PGO-organisaties in Nederland) (4 jaar, 2011).
 • Betrokken bij opzetten/ vernieuwen van de psychosociale zorg en GGZ in de eerstelijn (VWS, Menzis, GGZN) (2011).
 • Voorzitter van het Platform Herstel en Burgerschap, verantwoordelijk voor de implementatie van het visiedocument over langdurende zorg ggz (4 jaar, 2011).
 • Lid externe evaluatiecommissies van ZonMw: Geestkracht, en Risicogedrag en Afhankelijkheid (2010).
 • Onafhankelijk voorzitter van een projectgroep ter ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor de forensische zorg voor ggz en verstandelijk gehandicapten (3 jaar, 2010).Booymans 2011 02 12
 • Voorzitter van de Landelijke Begeleidingscommissie project onderzoek naar gevolgen stelselwijzigingen voor zorgverlening aan Langdurig Zorg Afhankelijke cliënten in de GGZ (ggz NHN rond FACT) (2011).
 • Dagvoorzitter rond Maatschappelijke Opvang (2008 en 2009), Rehabilitatie in de ggz (2008), bekostiging Maatschappelijke Opvang gemeente Rotterdam (2008), Korsakowconferentie (2008), conferentie GGZNederland (2008), expertmeeting meetinstrumenten ggz (2009), congres transparantie prestatie-indicatoren ggz (2009), strategiebijeenkomst consultancygroep (2010), symposia voor ZonMw (2010/2011), prestatiebekostiging in de gehandicaptenzorg voor Achmea (2011).
 • Tientallen coachingstrajecten (continu sedert 2002); assessor bij Intercoach (continu sedert 2010).
 • Onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Zichtbare Zorg voor de GGZ (ontwikkeling en implementatie prestatie-indicatoren in de ggz) (4 jaar, 2010).
 • Beleidsadvisering zorgverzekeraar ontwikkeling zorgkantoren (2009).
 • Beleidsadvisering gemeente Rotterdam project kwetsbare groepen (2009).
 • Voorzitter begeleidingscommissies Lokaal Centraal/ Lokale Versterking van het Fonds PGO (2 programma’s voor cliëntondersteuning bij de invoering van de WMO) (3 jaar, 2009).
 • Voorzitter begeleidingscommissie voor de ontwikkeling van een visiedocument over langdurende zorg (2 jaar, 2008).
 • Voorzitter begeleidingscommissie projectgroep ontwikkeling prestatie-indicatoren ggz (3 jaar, 2008).
 • Werkzaamheden voor Zorgconsult Nederland, onder meer interviews bij 8 Raden van Bestuur van verstandelijk gehandicapten instellingen, advisering, bijeenkomsten geleid (2 jaar, 2008).
 • Voorzitter begeleidingscommissie Zekere Zorg van het Fonds PGO (programma voor cliëntondersteuning bij de invoering van de zorgverzekeringswet) (3 jaar, 2008).
 • Begeleiding beleidsmedewerkers van een brancheorganisatie (2007).
 • Begeleidingscommissie ontwikkeling CQ-index bij gehandicapten (2 jaar, 2007).
 • Lid van de Raad van Toezicht Medisch Centrum Rijnmond Zuid, nu Maasstadziekenhuis (4 jaar, 2003).

  * jaartal is jaar van beëindigen van werkzaamheden.

Afgeronde activiteiten van 2012 tot heden vindt u hier.