Afgeronde activiteiten van 2012 tot heden*

 • Voorzitter erkenningscommissie interventies in de landurige GGZ van het Trimbosinstituut (4 jaar, 2019).
 • Dagvoorzitterschappen en kortdurend advieswerk (12 jaar, 2019).
 • Lid van bestuur hospice de Reiziger te Barendrecht (2 jaar, 2016).
 • Lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving (CER) van ZonMw (10 jaar, 2016).
 • Voorzitter en lid van enkele subcommissies van de CER rond Reclamebesluit Geneesmiddelen, Marktordening in de Zorg, Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag, Embryowet en Wet Donorgegevens, Toezicht op de Kwaliteit van Zorg (thematische wetsevaluatie), Gedwongen Zorg (idem),  Drang en Dwang bij ZonMw (2008, 2009, 2011, 2012, 2013 en 2014).
 • Voorzitter WMO-raad van Barendrecht (8 jaar, 2015).
 • Lid van commissie kwaliteit van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) (3 jaar, 2015).
 • Lid van de Raad van Toezicht van Antes, de fusieorganisatie van het Delta Psychiatrisch ziekenhuis en BoumanGGZ (2 jaar, 2014).
 • Lid van de Raad van Toezicht van Delta Psychiatrisch Ziekenhuis (5 jaar, 2012).
 • Voorzitter Sociaal Fonds van het ministerie van VWS (15 jaar, 2014).
 • Vicevoorzitter programmacommissie Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid van ZonMw (3 jaar, 2014).
 • Voorzitter van programmacommissie wetenschappelijk onderzoek tbv verstandelijk gehandicapten van ZonMw (7 jaar, 2013).
 • Lid van de evaluatiecommissie Convenant tussen Politie en GGZN over de aanpak van ernstig verwarde personen WODC (2 jaar, 2014).organisatie hark nieuwe stijl
 • Onderzoek verrichten en adviseren rond een organisatieprobleem bij een semi-overheidsorganisatie (2012).
 • Adviseren en interveniëren rond sick buildingproblematiek met organisatievraagstukken bij een forensisch psychiatrische organisatie (2012).
 • Dagvoorzitter rond symposia voor ZonMw (2017);
  kennisimplementatie voor de werkgroep 64 (bestuurders van verstandelijk gehandicaptenorganisaties) (2012);
  projectgroep toekomstig zorglandschap GGZ Oost-Veluwe (2014).
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ) (4 jaar, 2012).
 • Voorzitter van externe evaluatiecommissie van ZonMw: Zorg InZicht (2012).
 • Tientallen coachingstrajecten (continu sedert 2002); assessor bij Intercoach (continu sedert 2010).
 • Sedert continu vanaf 2013 (tot eind 2019 146) onderzoeken naar calamiteiten in de gezondheidszorg (VG, VVT, GGZ, AmbVervoer, HAP) en (41) bij asielzoekerscentra.
  Ook advisering over aanpak onderzoeken, cursussen en bijscholing aan organisaties.

* jaartal is jaar van beëindigen van werkzaamheden.

Afgeronde activiteiten tot 2012 vindt u hier.