Toelichting

Ik verricht momenteel de volgende activiteiten:

 • Lid Raad van Toezicht van GGZ-Delfland; Voorzitter kwaliteitscommissie.
 • Lid van de Programmaraad van de NVTZ Academie met aandachtsveld de GGZ.
 • Onderzoek bij calamiteiten en incidenten in de gezondheidszorg via Triaspect (tot eind 2019 inmiddels 146 onderzoeken). Ook bijscholing, cursussen en advisering over de aanpak van onderzoeken.
 • Lid adviesgroep COZ (Calamiteiten Onderzoek in de Zorg) van Triaspect.
 • Onderzoek bij calamiteiten en incidenten in asielzoekerscentra bij GezondheidsZorgAsielzoekers (GZA), in opvolging van hetzelfde bij GezondheidsCentrumAsielzoekers (GCA). In totaal tot eind 2019: 44 onderzoeken.
 • Voorzitter commissie Ethiek en Gezondheid van ZonMw.
 • Voorzitter commissie Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw.
 • Voorzitter commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials van ZonMw.
 • Voorzitter klachtencommissie Sociale Dienst van de gemeente Den Haag.
 • Lid van de Klankbordgroep Klantsignalen van de gemeente Den Haag.
 • Coaching aan hoge ambtenaren van ministeries via Intercoach.
 • Assessment en intervisie van coaches via Intercoach.