Ik ben vaak voorzitter van commissies waarin óf de belangen erg uiteen liggen óf de organisaties niet tot overeenkomsten en afspraken kunnen komen.Ik weet altijd een bijdrage te leveren aan het vinden van nieuwe en vaak onverwachte perspectieven. Ik vind het steeds opnieuw fascinerend om te zien dat mensen en organisaties dan ondanks de tegenstellingen op één lijn weten te komen.

Daarbij zet ik graag mijn ervaring in die ligt op het terrein van de gezondheidszorg en de WMO. In de gezondheidszorg heb ik mij bewogen op nagenoeg alle domeinen, zowel vanuit de praktijk als op bestuurlijk/ strategisch niveau. Daarbij heb ik beleid, inhoud en praktijk grondig leren kennen. Ik ben regelmatig betrokken geweest bij de bekostiging en financiële aspecten en ook bij organisatorische vraagstukken. Ik onderzoek incidenten en calamiteiten in de gezondheidszorg en adviseer over veranderingen.
Door mijn jarenlange ervaring als huisarts en coach kan ik ook goed op het individu gerichte werkzaamheden verrichten.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: denken en handelen moet gebeuren vanuit het belang en perspectief van cliënt, patiënt of burger. De praktijk is weerbarstiger. Ik heb mij op veel verschillende manieren ingezet voor de belangen van die burger/ cliënt en doe dat nog steeds. Het blijkt dat veel problemen verdwijnen en dat er veel inspiratie wordt gevonden in het consequent denken en handelen vanuit dat perspectief.

Do not enter

Ik hecht er veel belang aan dat je niet zo maar iets doet, maar dat je weet waarom je wat doet. Daarvoor is onder meer kennis nodig en onderzoek. Ook dat is een terrein waar ik veel mee te maken heb gehad. Ik heb veel ervaring opgedaan in het beoordelen van (onderzoeks- en uitvoerings)projecten bij ZonMw, de Programmaraad PGO en het Trimbosinstituut.

U kunt elders op mijn website vinden wat ik met deze uitgangspunten in de praktijk heb gedaan en nog steeds doe.